Select Page

Nu dan, vandaag dat ik alleen ben en kan zien

Als een object zijn functie niet meer kan vervullen, bijvoorbeeld omdat het stuk is, verouderd of niet meer bruikbaar, dan kunnen we het zien zoals het zich manifesteert.