Select Page

Nu dan, vandaag dat ik alleen ben en kan zien

Als een object zijn functie niet meer kan vervullen, bijvoorbeeld omdat het stuk is, verouderd of niet meer bruikbaar, dan kunnen we het zien zoals het zich manifesteert. Het dagelijkse contact met een laken is versmolten met ons leven. Steeds opnieuw openbaarde het laken zich aan mij, alsof het iets vertelde over mijn eigen bestaan. Ik zag: zo ben ik ook. In die ruimte niet begrijpend waarom het daar is en waarom het bestaat. Het is even aandoenlijk als absurd. Zo zijn wij allen, zo is de mens.